Från idé till färdig produkt Startsida Nyheter Affärsidé Kvalitet och miljö Produktion Kontakta oss Diac AB      Momarken 7      556 50 Jönköping      +46 (0)36 367860      diac@diac.se © Diac Metal AB 2012 Diac AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt standard SS EN ISO 9001:2008 samt 14001:2004. Diac skall: sträva mot noll fel i alla led ha målsättningen att göra rätt från början leverera rätt produkt i rätt kvalitet i rätt tid arbeta med ständiga förbättringar uppfylla kunders krav hushålla med råvaror återanvända spill från den egna produktionen ständigt effektivisera vårt energiuttag Miljöhänsynen ingår också som en naturlig del i allt utvecklingsarbete. Dessa faktorer ger oss möjlighet att skapa ett bra arbetsklimat på Diac. Certifikat kvalitet & Miljö REPA