Diac AB är kvalitets- och miljöcertifierade enligt standard SS EN ISO 9001 samt 14001

Verksamhetspolicy

  • Diac arbetar med legotillverkning och pulverlackering av produkter stål,aluminium och rostfritt. 
  • Vi har nära kontakt med såväl kunder som leverantörer.
  • Vårt verksamhetssystem kännetecknas av ständiga förbättringar avseende såväl kvalitet som miljö.
  • Vi väljer miljövänliga alternativ och leverantörer från närområdet i största möjliga utsträckning.
  • Vi strävar mot minsta möjliga resursförbrukning samt förebygger föroreningar.
  • Vi följer gällande lagstiftning samt övriga omvärldskrav.
  • Vi hjälper och stöttar varandra för att kunna förverkliga våra mål.

Miljöhänsynen ingår också som en naturlig del i allt utvecklingsarbete.
Dessa faktorer ger oss möjlighet att skapa ett bra arbetsklimat på Diac

BESÖK OSS PÅ SOCIALA MEDIER